Pseudanthias Pleurotaenia

Temperature
23-26c
pH
8.1-8.4
Salinity
1.021-1.026
ชื่อสากล Pseudanthias Pleurotaenia
ชื่อไทย ปลาทองสแควร์
อาหารตามธรรมชาติ สัตว์กินเนื้อ
อาหารในระบบปิด สามารถฝึกกินอาหารเม็ดได้ 8/10
ขนาดลำตัว โตเต็มที่ 10cm
ขนาดตู้ที่เหมาะสม มากกว่า 36 in
ความเข้ากันได้กับปะการัง ปลอดภัย
เกร็ดความรู้ สีสันสดใส เป็นที่นิยมในการลงเป็นฝูง เป็นปลาที่นิสัยดี เลี้ยงง่าย เคลื่อนไหว คล่องแคล่ว กินอาหารเยอะและบ่อยครั้งต่อวัน เพราะว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลา ไม่ดุร้ายกับปลาอื่นและกับฝูง