Sunburst Anthias

Temperature
23-26c
pH
8.1-8.4
Salinity
1.021-1.026
ชื่อสากล Sunburst Anthias
ชื่อไทย -
อาหารตามธรรมชาติ สัตว์กินเนื้อ
อาหารในระบบปิด สามารถฝึกกินอาหารเม็ดได้ 7/10
ขนาดลำตัว โตเต็มที่ 13 cm
ขนาดตู้ที่เหมาะสม มากกว่า 36 in
ความเข้ากันได้กับปะการัง ปลอดภัย
เกร็ดความรู้ ราคาสูงแต่ยังเป็นที่นิยมเพราะสีสันที่สวยงาม ไม่เหมาะสมสำหรับมือใหม่ เนื้องจากนิสัยการกินอาหารที่ต้องการการเอาใจใส่เป็นอย่างมาก